Uthyrningspolicy

Uthyrningspolicy vid uthyrning av bostäder med statligt investeringsstöd

Uthyrningspolicyn avser fastigheten med adress Backsippevägen 1, 511 69 Sätila.
– Alla som söker bostad ska registrera sig, eller få hjälp att registrera sig via vår hemsida satilabo.se.
Registreringen sker direkt via hemsidan, genom att besöka oss eller genom att ringa till oss.
Lägenheter tilldelas i turordning, efter köpoäng/kötid.
– Den/de sökande ska vara myndig, det vill säga över 18 år.
– Sökande ska ha en inkomst. Inkomsten ska styrkas med intyg. Det är tillräckligt att det är sannolikt
att hyresgästen har möjlighet att betala hyran vid en kalkyl av vad hushållet har kvar att leva på efter
att hyran är betald.
Som inkomst räknas följande:
-Inkomst genom anställning.
-Inkomst genom egen näringsverksamhet
– A-kassa eller annan arbetsmarknadspolitisk ersättning
-Pension
-Studiemedel från CSN
-Tillägg
-Bidrag
-Kapital
– En kreditupplysning görs på alla sökande innan erbjudande om lägenhet skickas ut. Den får inte visa
på några betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder.
– För att förhindra osunda boendeförhållanden finns en rekommendation kring hur många som får bo
i en lägenhet.
1 rum och kök, max två personer
2 rum och kök, max tre personer
3 rum och kök, max fem personer
4 rum och kök, max sex personer
5 rum och kök eller större, max åtta personer
Antalet personer avser vuxna och barn.