Viktig Information

Här kan du som hyresgäst ta del om viktig information angående trivsel, skötsel och andra frågor som kan uppkomma.

Vid brand

Ta dig ut och stäng dörren efter dig. Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut lika fort. Larma räddningstjänsten genom att ringa 112.

Släck aldrig en brinnande spis med vatten

Börjar det brinna på spisen kan du kväva elden med ett lock eller en brandfilt. Använd aldrig vatten för att släcka brinnande fett.

Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt?

Stanna kvar i din lägenhet och stäng alla dörrar och fönster. Din lägenhet är en egen brandcell och kan stå emot brand och rök i 30-60 minuter.

Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. De hjälper dig ut.

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus – röken är livsfarlig och dödar snabbt. 

Visa Hänsyn

Alla boende är skyldig att visa hänsyn. Efter kl 22.00 är tumregeln att inga ljud skall höras in till grannen. 

Så här står det i hyreslagen § 25:

”När hyresgästen använder lägenheten skall han/hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar…

Hyresgästen skall vid sin användning av lägenheten också i övrigt iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten…”

Hyresgästens skyldigheter gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som tex trappa, hiss och tvättstuga.

Om ni skall ha en fest så är det bra att informera grannarna. Det skapar en bättre relation och en större acceptans. 

Felanmälan

Använd vårt kontaktformulär för att komma i kontakt med fastighetstekniker. Vi AKUTA fel ring 0703-410647. 

Rökning

Rökning är inte tillåtet i allmänna utrymmen såsom trapphus, tvättstuga, källargångar etc. Kostnader för sanering av rökskadad/rökpåverkad lägenhet debiteras hyresgäst vid avflyttning. Vid rökning på balkong/altan skall hänsyn tas till grannar. Fimpar kastas självklart inte på backen.

Golv

Använd alltid möbeltassar under möblerna samt torkmatta innanför din ytterdörr för att skydda golvet. Det bästa är att dammsuga och torka med lätt fuktad trasa. Torka upp spill direkt. Var extra försiktig med våttorkning av parkett. Dra tunga, icke lyftbara möbler på en matta, pläd eller liknande vid förflyttning. Ställ inga krukor direkt på parkettgolvet då dessa lämnar fula märken och kan fuktskada parketten.

Ström

Om strömmen har gått så börja med att kontrollera säkringarna i elskåpet. Kontrollera även jordfelsbrytaren. Om jordfelsbrytaren har gått slå på den igen. Slår den av direkt så är det oftast något jordfel på någon av apparaterna. Börja med att slå ner alla säkringarna. Slå på jordfelsbrytaren och därefter slå på en säkring i taget. När jordfelsbrytaren slår av igen då vet ni vilken apparat som är fel. Är ni osäkra skall ni alltid kontakta vår fastighetstekniker.

Vad får du koppla?
Gå in på ”Koppla säkert” för mer information om vad du får göra. Tänk på att en felaktig elinstallation kan innebära livsfara. 

Badrum

– Kontrollera silen och vattenlåset i handfatet innan du anmäler om stopp. 
– Dusch/bad-golvbrunn, rensa bort hår och dylikt på och under galler innan anmälan om stopp. 
– När det rinner ut dåligt ur avloppet, använd en ”gummikupa” med skaft för att pumpa i bottenventilen i avloppen med. 
– Golvbrunnen i badrummet går ofta att öppna i botten, eller lyfta upp, så man kommer åt hårtussar och liknande. En strumpsticka kan också fungera som hjälpmedel för att rensa ur i bottenventilen på tvättställ.

OBS! Använd INTE kaustiksoda i avloppen.
Tänk på att inte spola ner sanitärartiklar i toaletten!

Skruva inte upp något i badrummet.
Att bryta tät skicket kan innebära stora skador på huset.  

Kök

– Undvik att hälla kaffesump i slasken. Obs! Ingen matolja får hällas i avloppet! 
– Fläktfilter bör rengöras minst 1 ggr/mån. Filtret går utmärkt att köra i diskmaskinen.

Ventilation

En bra ventilation är viktigt för ett bra inomhusklimat både för er som boende och för huset. Har man en hög luftfuktighet i lägenheten och kondens på rutorna kan det beror på dålig ventilation. Stäng aldrig tillufts ventiler och se till att ha rengjorda ventilationsfilter. Är du osäker på vad du som hyresgäst har för ansvar i lägenheten kontaktar du våra fastighetsskötare. För kontaktinformation klicka här.

 

Fåglar

Är trevliga att titta på men det går inte att mata dem när man bor i lägenhet. Av hänsyn till grannar och omgivning är det förbjudet att mata fåglar från sin lägenhet, oavsett om det sker via balkongen, uteplatsen eller fönsterblecket. Det finns en risk för smittspridning och att resterna från fågelmatandet drar till sig gnagare och andra skadedjur.

Grillning

Kol- och gasolgrillning är av brandtekniska skäl inte tillåten på balkongen/terras. Använd en el-grill istället. Kolgrillar man utomhus, skall grillen ställas så långt från huset att övriga hyresgäster inte besväras av rök och os. Se till att du har tillgång till vatten att släcka med om olyckan skulle vara framme. Och se till att grillen är släckt när du går därifrån.

Parabolantenn

Egna parabolantenner får inte sättas upp utan vårt tillstånd. Generellt beviljas inte tillstånd för parabol. 

Renovera själv

Du får tapetsera och måla i din lägenhet om det görs på ett fackmannamässigt sätt. Om det inte utförs fackmannamässigt blir du skyldig att betala kostnaden för att återställa bostaden när du flyttar. Kontakta alltid oss innan du sätter igång för att få mera information, tips och råd.

Uppsägning

Den generella uppsägningstiden är tre hela kalendermånader. Det innebär att om du säger upp lägenheten den 17 februari upphör avtalet den 31 maj. Uppsägning skall ske muntligt eller skriftligt till Sätila Bygg.

Är du osäker?

Fråga oss innan du gör något i eller runt om din lägenhet. Vi strävar att skapa en bra relation med våra hyresgäster och hjälper gärna till om ni har frågor eller funderingar. 
För kontaktinformation klicka här.

 

Tänk på miljön

Vad kan vi göra i vardagen för att minska miljöpåverkan? Exempel på ditt bidrag till en bättre miljö kan vara:

Energi i hushållet 

 • Använd lågenergilampor.
 • Spara på varmvattnet. Sätt snålspolande munstycken på kranar och dusch.
 • Din TV drar ström i stand-by läge. Stäng av dina apparater helt genom att dra ut kontakten eller stänga av direkt på TV:n istället för med fjärrkontrollen.
 • Frosta av frysen med jämna mellanrum. En avfrostad frys drar mindre energi. Dammsug bakom frys och kyl, så sparas också energi.
 • Släck belysningen när du lämnar rummet.

Avfall

 • Lämna alla uttjänta batterier i batteriholken eller till din miljöstation. Motivet är att förhindra utsläpp till miljön av de giftiga tungmetallerna kadmium, kvicksilver och bly.
 • Sortera dina förpackningar och lämna dem till återvinning på en återvinningsstation. Alla inlämnade förpackningar blir till nya varor, nya förpackningar eller energi.
 • Lämna dina glödlampor, lågenergilampor och lysrör till återvinningscentralen. De innehåller farliga metaller som tas omhand.
 • Grovsopor ska alltid slängas i kommunens återvinningscentral.

Städa/tvätta

 • Köp inte medel som innehåller klor.
 • Tvätta inte i onödigt höga temperaturer. Med dagens tvättmedel blir det mesta rent vid 40-60 grader.
 • Tvätta alltid med full maskin och med miljövänliga tvättmedel.
 • Diska och skölja inte under rinnande vatten.