Hälsohuset

Byggår: 2011

Adress: Skogshällsvägen 3
Verksamhet: Hälsohuset i Sätila, Närhälsan Rehab